Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2019/2020

Krakowska Matematyka 2019/2020 – Komunikat w sprawie etapu wojewódzkiego

Aktualizacja: 27.05.2020

Ustalenia władz nie przewidują, aby do wakacji uczniowie klas 4-6 wrócili do szkoły, więc nie uda się w tym roku szkolnym zorganizować etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2019/2020. Odbędzie się on w pierwszym dogodnym terminie po wakacjach (we wrześniu lub w październiku).

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, będą w klasie programowo wyższej, ale ze względu na obecną sytuację zakres i wymagania nie ulegną zmianie. Szczegóły organizacyjne będą dopracowane przed datą etapu wojewódzkiego i przekazane na stronie internetowej konkursu oraz na adresy e-mail opiekunów.

Dziękujemy nauczycielom, uczniom, rodzicom i dyrektorom szkół za zaangażowanie w przeprowadzenie konkursu w tym roku szkolnym.

Krakowska Matematyka 2019/2020 – Zaświadczenia dla Opiekunów

Aktualizacja: 19.01.2020

Imienne zaświadczenia dla Nauczycieli – Organizatorów etapu szkolnego konkursu „Krakowska Matematyka 2019/2020”, którzy wypełnili protokół, można pobrać ze strony: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/protokol
Login i hasło są takie same, jak przy wypełnianiu protokołu. Jeśli ktoś z Państwa ich nie pamięta, prosimy o mail na adres teresasklepek@gmail.com i podanie ID.

Krakowska Matematyka 2019/2020 – Listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

Aktualizacja: 08.01.2020

Dziękujemy wszystkim Opiekunom i Nauczycielom za zorganizowanie etapu szkolnego konkursu „Krakowska Matematyka 2019/2020” oraz rzetelną ocenę prac.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy po weryfikacji uzyskali:
w klasie 4 - co najmniej 16 punktów
w klasie 5 - co najmniej 17 punktów
w klasie 6 - co najmniej 18 punktów

Listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkego:

Uczniom i Nauczycielom oraz Rodzicom gratulujemy!

Opiekunowie Konkursu będą mogli w styczniu pobrać ze strony internetowej zaświadczenia dotyczące zorganizowania etapu szkolnego.

Informacje dotyczące etapu wojewódzkiego zamieścimy w styczniu.

Krakowska Matematyka 2019/2020 – Zadania z etapu szkolnego

Aktualizacja: 26.11.2019

Zadania - etap szkolny:

Krakowska Matematyka 2019/2020 – Informacje

Aktualizacja: 07.11.2019

Informacje o konkursie:

dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz snmkrak.blogspot.com

Regulamin konkursu:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Harmonogram konkursu:

Krakowska Matematyka 2019/2020

Aktualizacja: 01.10.2019

Zapraszamy w nowym roku szkolnym do udziału w konkursie organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Szkolę Podstawową nr 148 w Krakowie ul. Żabia 20.

Honorowy Patronat:

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej
Tomasz Szemberg – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek – teresasklepek@gmail.com

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość wykazania się umiejętnościami matematycznymi uczniów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Rok Świętego Jana Pawła II”

Etapy konkursu:

  • szkolny – 21 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
  • wojewódzki – 13 marca 2020 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce zostanie podane na stronie internetowej konkursu www.krakowskamatematyka.malopolska.pl, dojazd na koszt własny).

Uroczyste zakończenie 15 maja 2020 r.(piątek) o 10:00 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

• Krakowska Matematyka • 2007-2019 •