Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2018/2019

Krakowska Matematyka 2018/2019 - Regulamin

Aktualizacja: 10.08.2018

Informacje o konkursie:

dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl

Regulamin konkursu:

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Informacje

Aktualizacja: 11.06.2018

Konkurs jest organizowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

W procesie rekrutacji do liceum ogólnokształcącego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020, wszystkim laureatom konkursu Krakowska Matematyka przysługują 2 punkty. Konkurs organizowany jest z zastosowaniem Prawa Oświatowego poz. 60 Dz.U.2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku i rozporządzeń w sprawie organizacji olimpiad, konkursów i turniejów. Uprawnienia laureatów i finalistów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (…) (Dz.U. poz 586).

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Dyplomy dla finalistów

Aktualizacja: 11.06.2018

Na stronie z protokołem www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/protokol (login i hasło takie samo, jak w listopadzie) jest do pobrania plik z dyplomami.

Pomarańczowy przycisk z napisem "Dyplomy dla finalistów" - w jednym pliku są dyplomy dla wszystkich tych uczestników etapu wojewódzkiego, którzy nie zostali laureatami. Gdyby był błąd w nazwie szkoły lub nazwisku, to proszę o informację na mail: teresasklepek@gmail.com

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Sprawozdanie

Aktualizacja: 11.06.2018

Sprawozdanie:

Krakowska Matematyka 2017/2018 - podsumowanie konkursu (16.05.2018)

Aktualizacja: 06.05.2018

Na podsumowanie konkursu Krakowska Matematyka 2017/2018, które odbędzie się
w środę 16 maja 2018 o godzinie 10:00
w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi w Krakowie (ul. Łokietka 60)
bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i uczestników z klas IV, V, i VI wraz z Nauczycielami, Rodziców i tych, którzy pomagali w organizacji konkursu oraz Sympatyków.
Laureatom i ich Nauczycielom oraz Rodzicom gratulujemy!

Laureaci:

Szczególnie zapraszamy uczniów z trzech niżej wymienionych szkół:

1) Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie:

Marianna Kownacka, Igor Siuda. Krzysztof Mrowiec, Franciszek Kownacki i Kajetan Grelowski
Nauczyciele:p. Anna Starowicz, p. Agata Pęksa i p. Robert Czeryna.

2) Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie:

Krzysztof Wilk, Andrzej Piwowarczyk, Jacek Stankiewicz, Wojciech Kwaśniak, Maciej Anioł, Magdalena Listek, Szymon Alibożek, Szymon Dziewoński, Stanisław Pawelec, Mikołaj Mierzwa
Nauczyciele: p. Dorta Ulman, p. Aneta Grzeszczyk i p. Bernadetta Szkarłat

3) Zespół Szkól Społecznych nr 7 STO w Krakowie:

Nina Chronowska, Antonina Dziadur, Marcin Chwastek i Franciszek Jurkowski
Nauczyciele: p. Ewa Plenik, p. Marta Czernecka, p. Beata Więczaszek

Zapraszamy uczniów nagrodzonych za ciekawe rozwiązania:

Klasa 4

 • Hubert Wójcik - SP w Drogini, nauczyciel p. Anna Konieczna
 • Ola Czekalska - SP nr 93 w Krakowie, nauczyciel p. Ewa Filipek

Klasa 5

 • Adrianna Dybek - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie,
  nauczyciel p. Alicja Piwowarczyk
 • Paweł Sroka - SP nr 1 w Bochni, nauczyciel p. Dorota Wełna
 • Olaf Fall - SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie, nauczyciel p. Agnieszka Raczewska

Klasa 6

 • Katarzyna Ludwa - SP nr 144 w Krakowie, nauczyciel Alicja Migdał
 • Alicja Wieczorek - SP nr 2 w Krzeszowicach, nauczyciel Tadeusz Foltyn
 • Martyna Kuras - SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu,
  nauczyciele p. Mirela Szymonek i p. Renata Romańska

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Wyniki etapu wojewódzkiego

Aktualizacja: 19.04.2018

Wyniki - etap wojewódzki:

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Zadania z etapu wojewódzkiego

Aktualizacja: 26.03.2018

Dziękujemy wszystkim organizatorom, nauczycielom pracującym w komisjach nadzorujących, pomagającym w organizacji etapu wojewódzkiego oraz wszystkim sprawdzającym prace konkursowe.

Zadania - etap wojewódzki:

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Etap wojewódzki (23 marca 2018 g. 13:00) - informacje

Aktualizacja: 21.01.2018

Listy z przydziałem do szkół

Informacja dla uczestników etapu wojewódzkiego

Bardzo prosimy, aby uczestnicy konkursu zabrali ze sobą: legitymację, obuwie zamienne i przybory: linijkę, ekierkę, kątomierz, cyrkiel oraz piśmiennicze: ołówek, gumkę, długopis lub pióro.

Prosimy o przyjście do szkół około 12:30-12:40 (wcześniej w szkołach są lekcje).

Prosimy o przekazanie uczniom, że w zadaniach otwartych trzeba uzasadnić odpowiedzi i zapisać wykonane obliczenia, a w metodzie „prób i błędów”, nie powinno się przekreślać „prób”, ale skomentować, dlaczego są odrzucane.

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Etap wojewódzki (23 marca 2018 g. 13:00)

Aktualizacja: 21.01.2018

Wojewódzki etap konkursu „Krakowska Matematyka 2017/2018” będzie
w piątek 23 marca 2018 r. o godzinie 13:00 (potrwa 75 minut)
w siedmiu szkołach w Krakowie:

1)SP 2 im. św. Wojciecha
ul. Strzelców 5a, Kraków 31-422
Mapy Google Jakdojade.pl
2)SP 47 im. Stefana Czarnieckiego
ul. Myśliwska 64, Kraków 30-718
Mapy Google Jakdojade.pl
3)SP 64 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Sadzawki 1, Kraków 31-465
Mapy Google Jakdojade.pl
4)SP 89 im. Kornela Makuszyńskiego
os. Piastów 34a, Kraków 31-624
Mapy Google Jakdojade.pl
5)SP 123 im. gen. Józefa Bema
ul. Okólna 16, Kraków 30-684
Mapy Google Jakdojade.pl
6)SP 144 im. Bohaterów Września
os. Bohaterów Września 13, Kraków 31-620
Mapy Google Jakdojade.pl
7)SP 162 im. Władysława Szafera
ul. Stojałowskiego 31, Kraków 30-611
Mapy Google Jakdojade.pl
oraz
8)SP nr 2 im H. Sienkiewicza w Krzeszowicach
ul. Szkolna 7, Krzeszowice 32-065
Mapy Google
9)Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku
Lipnik 14, Wiśniowa 32-412
Mapy Google

Listy uczniów dodatkowo zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

Aktualizacja: 09.01.2018

Dodatkowa lista uczniów:

Listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

Aktualizacja: 18.12.2017

Po weryfikacji prac do etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2017/2018 zakwalifikowali się uczniowie:
- z klas 4 od 17 pkt
- z klas 5 od 16 pkt
- z klas 6 od 18 pkt

Listy uczniów:

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Etap szkolny

Aktualizacja: 15.12.2017

Zgodnie z regulaminem konkursu do etapu wojewódzkiego może się zakwalifikować po 130 uczniów z każdego poziomu. Liczba nadesłanych prac z klasy 5 i 6 jest nieco niższa od ustalonego limitu, bardzo prosimy o dostarczenie lub dosłanie do 21 grudnia 2017 r. prac uczniów z klasy 5, którzy uzyskali 14 i 15 punktów oraz prac uczniów z klasy 6, którzy uzyskali 17 punktów.

Jeśli można prosić na adres:
Szkoła Podstawowa nr 77 w Krakowie os. Złotego Wieku 36; 31-618 Kraków.
Z dopiskiem Krakowska Matematyka 2017/2018 ID (numer zgłoszenia)

Po dodatkowej weryfikacji dosłanych prac 10 stycznia 2018 r opublikujemy listę wszystkich uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Etap szkolny

Aktualizacja: 11.12.2017

1) Jeśli Ktoś ma zdjęcia z etapu szkolnego, to proszę o przesłanie 2-3 na adres teresasklepek@gmail.com

2) Prosimy o sprawdzenie w pracach, które zostały w szkole, czy zadanie 9 w klasie 5 zostało rozwiązane tak, że uczeń zaczął wypisywanie liczb nie od 1, ale od innej liczby dodatniej.
W takiej sytuacji, w zależności od jakiej liczby zacznie uczeń, poprawną odpowiedzią może być 0, 1, ..., 9. Prosimy o przesłanie informacji o takim rozwiązaniu i nazwiska dziecka oraz ID (numer zgłoszenia) szkoły.

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Ocenianie i przesyłanie prac uczniów

Aktualizacja: 03.12.2017

Protokół

Opiekun wypełnia protokół elektroniczny na stronie www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/protokol
Po wypełnieniu protokołu Opiekun może pobrać zaświadczenie.

Przesyłanie prac uczniów

Klasa 4 – przesyłamy prace od 17 punktów, klasa 5 – od 16 punktów, oraz klasa 6 – od 18 punktów.
Jeśli przesyłamy prace uczniów, protokół elektroniczny trzeba wydrukować ze strony i po podpisaniu dołączyć.
Na kopertach prosimy dopisać „Krakowska Matematyka 2017/2018” oraz ID (numer zgłoszenia).

Prosimy, aby protokół z pracami uczniów spełniającymi kryterium wysłać najpóźniej 5 grudnia.

Jeśli w szkole żaden z uczniów nie uzyskał 60% punktów możliwych do uzyskania, czyli w klasie 4 – 17 punktów, w klasie 5 – 16 punktów, oraz w klasie 6 – 18 punktów, nie trzeba wysyłać protokołu pocztą. Prosimy tylko o wypełnienie protokołu elektronicznego.

Uwagi do oceniania zadań

Klasa 5
zadanie 13 - jeśli uczeń poda tylko nazwę kąta - rozwarty lub wklęsły, zamiast miary kąta, przyznajemy 1 punkt.

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Zadania z etapu szkolnego

Aktualizacja: 04.12.2018

Odpowiedzi

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Etap szkolny (30.11.2017)

Aktualizacja: 30.11.2017

Instrukcja na etap szkolny

Zadania

Dane do pobierania zadań zostały wysłane na adres e-mail Opiekuna lub szkoły (w zależności od wyboru przy zgłoszeniu). Gdyby informacje nie dotarły, prosimy o informację na adres teresasklepek@gmail.com.
Prosimy również o sprawdzenie czy e-mail nie trafił do folderów Spam, Śmieci, Oferty itp.

Zadania trzeba skserować dla każdego uczestnika etapu szkolnego (można dwustronnie) i opieczętować pieczątką szkoły na pierwszej stronie.

Prosimy, aby przekazać uczniom, że jeśli rozwiązują zadanie metodą prób i błędów, to nie powinni skreślać prób, ale napisać obok komentarz np. „źle” lub „nie są spełnione warunki”. Nie uznajemy za pełną metodę jednego sprawdzenia prawidłowego wyniku. Uczeń powinien sprawdzić inne możliwości, które nie spełniają warunków zadania lub wykazać, że nie ma innych rozwiązań.

Kryteria będą dostępne tam gdzie zadania od 30 listopada po godz. 12.

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Zmiana terminu etapu szkolnego

Aktualizacja: 24.10.2017

Etap szkolny - 30.11.2017

Na prośbę wielu nauczycieli termin etapu szkolnego konkursu Krakowska Matematyka został przełożony na czwartek 30 listopada 2017 r.

Informacje

Aktualizacja: 13.10.2017

Biuletyn OK SNM

Warto sprawdzić, co OK SNM proponuje na ten rok szkolny dla nauczycieli i uczniów. Informacje są w biuletynie na stronie: snmkrak.blogspot.com

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Oświadczenie

Aktualizacja: 01.10.2017

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W pliku są przygotowane oświadczenia dla 4 uczniów. Podpisane przez rodzica oświadczenie, prosimy przechować w szkole z innymi dokumentami konkursowymi do końca czerwca 2018 r. Nie trzeba ich przesyłać do organizatorów.

Krakowska Matematyka 2017/2018

Aktualizacja: 10.09.2017

Zapraszamy w nowym roku szkolnym do udziału w konkursie organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 148 (G32) w Krakowie ul. Żabia 20.

Honorowy Patronat:

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tomasz Szemberg – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Vsevolod Vladimirov – Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek – teresasklepek@gmail.com

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Wolność zaczęła się w Krakowie”

został wybrany w związku z uchwałą naszego Parlamentu z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

Etapy konkursu:

 • szkolny – 30 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
 • wojewódzki – 23 marca 2018 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce zostanie podane na stronie internetowej konkursu www.krakowskamatematyka.malopolska.pl, dojazd na koszt własny).

Uroczyste zakończenie 16 maja 2018 r. o 10:00 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

Zgłoszenia szkoły do 30 października 2017 r. (termin przedłużony do 19.11.2017)

Szkolny Opiekun Konkursu wyznaczony przez Dyrektora Szkoły zgłasza szkołę wypełniając formularz pod adresem: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/formularz
Hasło do formularza: km2018

Zgłoszenie zawiera:

 • nazwę i dokładny adres Szkoły z telefonem i adresem e-mail
 • imię i nazwisko Dyrektora Szkoły
 • imię i nazwisko Szkolnego Opiekuna Konkursu oraz jego e-mail

Informacje o konkursie:

dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz snmkrak.blogspot.com

Regulamin konkursu:

• Krakowska Matematyka • 2007-2018 •