Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2018/2019

Krakowska Matematyka 2019/2020 – Informacje

Aktualizacja: 19.08.2019

Informacje o konkursie:

dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz snmkrak.blogspot.com

Regulamin konkursu:

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Sprawozdanie

Aktualizacja: 26.06.2019

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Dyplomy dla finalistów i uczestników

Aktualizacja: 21.05.2019

Na stronie z protokołem www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/protokol (login i hasło takie samo, jak w listopadzie) jest do pobrania plik z dyplomami.

Pomarańczowy przycisk z napisem "dyplomy dla finalistów i uczestników" - w jednym pliku są dyplomy dla wszystkich tych uczestników etapu wojewódzkiego, którzy nie zostali laureatami. Gdyby był błąd w nazwie szkoły lub nazwisku, to proszę o informację na email: teresasklepek@gmail.com

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Filmy z podsumowania konkursu

Aktualizacja: 21.05.2019

Filmy z rozdania nagród

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Laureaci i podsumowanie konkursu (17.05.2019)

Aktualizacja: 29.04.2019

Podsumowanie konkursu "Krakowska Matematyka 2018/2019" będzie
w piątek 17 maja 2019 r. o godzinie 10:00
w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi w Krakowie (ul. Łokietka 60).

Konkurs Krakowska Matematyka jest konkursem o zasięgu wojewódzkim, dlatego za tytuł laureata, jaki uczeń uzyskał w klasie 4, 5 lub 6 może otrzymać 2 punkty przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

§ 6 ust. 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

Laureaci:

Na uroczyste podsumowanie konkursu zapraszamy wszystkich laureatów, nauczycieli i rodziców.

Zapraszamy również uczniów z trzech szkół razem z Opiekunami:

1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Uczniowie: Samuel Juszkiewicz 4a, Svetlana Baghdasaryan 5d, Mikołaj Boroń 5b, Sebastian Góral 5a, Michał Koperek 5d, Szymon Woźny 5c, Jakub Morozas 6a
Opiekun Wiesława Kałużny

2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Krakowie

Uczniowie: Kajetan Sosnowski 4d, Sebastaian Kijania 5b, Martyna Mazur 6b, Kamil Stokłosa Niżyński 6c i Natalia Śpiewak 6c
Opiekun Cecylia Małecka

3) Szkoła Podstawowa nr 93 w Krakowie

Uczniowie: Kacper Chabowski 4a, Piotr Grądziel 4a, Aleksandra Czekalska 5c, Krzysztof Iskra 6b, Szczepan Wejman 6c
Opiekun Beata Jaśko

Zapraszamy uczniów nagrodzonych za ciekawe rozwiązania oraz ich nauczycieli:

Klasa 6

 • Magdalena Pudełko – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krakowie, Nauczyciel Maciej Binger
 • Maciej Gradzik – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nauczyciel Piotr Byszewski
 • Mikołaj Czubak – Szkoła Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewicza w Krakowie, Nauczyciel Ewa Woźniak

Klasa 5

 • Maciej Dąbrowa – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie, Nauczyciel Joanna Zagórska
 • Adam Juszczyk – Szkoła Podstawowa nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie, Nauczyciel Małgorzata Mucha
 • Maksymilian Dziok – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie, Nauczyciel Klaudia Dulęba

Klasa 4

 • Teresa Klimowicz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie, Nauczyciel Maria Skwarczek
 • Karol Lasota – Szkoła Podstawowa nr 47 im. Stefana Czarnieckiego w Krakowie, Nauczyciel Jolanta Fornal
 • Mikołaj Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 85 w Krakowie, Nauczyciel Joanna Karpiel

Zapraszamy uczniów, którzy pomagali w organizacji etapu wojewódzkiego wraz z nauczycielami.

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Etap wojewódzki – wyniki i dyplomy dla finalistów

Aktualizacja: 29.04.2019

Dyplomy dla finalistów czyli uczniów, którzy uzyskali co najmniej 65% punktów możliwych do zdobycia, a nie są laureatami będą do pobrania po 17 maja 2019 r. na stronie internetowej z protokołami:
klasa 4 od 18 punktów do 22 punktów,
klasa 5 od 21 punktów do 28 punktów,
klasa 6 od 20 punktów do 23 punktów.

Wyniki etapu wojewódzkego:

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Etap wojewódzki – zadania

Aktualizacja: 10.04.2019

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do etapu wojewódzkiego. Za opiekę, jaką sprawowali w czasie konkursu. A szczególnie za pracę w Komisjach Nadzorujących i sprawdzanie prac uczniów.
Jeżeli mają Państwo uwagi dotyczące konkursu, to prosimy o mail na adres teresasklepek@gmail.com

Zadania z etapu wojewódzkego:

Przepraszamy wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego konkursu za literówki w zadaniu 8.
Zamiast wyrazu „przez” w dwóch przypadkach powinno być „przed”.

Odpowiedzi do zadań z etapu wojewódzkego:

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Etap wojewódzki (15 marca 2019 g. 13:00) – informacje

Aktualizacja: 20.01.2019

Listy z przydziałem do szkół

Informacja dla uczestników etapu wojewódzkiego

Bardzo prosimy, aby uczestnicy konkursu zabrali ze sobą: legitymację, obuwie zamienne i przybory: linijkę, ekierkę, kątomierz, cyrkiel oraz piśmiennicze: ołówek, gumkę, długopis lub pióro.

Prosimy o przyjście do szkół około 12:30-12:40 (wcześniej w szkołach są lekcje).

Prosimy o przekazanie uczniom, że w zadaniach otwartych trzeba uzasadnić odpowiedzi i zapisać wykonane obliczenia, a w metodzie „prób i błędów”, nie powinno się przekreślać „prób”, ale skomentować, dlaczego są odrzucane.

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

Aktualizacja: 19.12.2018

Do etapu wojewódzkego zakwalifikowali się uczniowie, którzy po weryfikacji uzyskali:
w klasie 4 - co najmniej 13 punktów
w klasie 5 - co najmniej 19 punktów
w klasie 6 - co najmniej 16 punktów

Listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkego:

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Informacje po etapie szkolnym

Aktualizacja: 04.12.2018

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu „Krakowska Matematyka 2018/2019” i uczniom za liczny udział.

Zachęcamy Szkolnych Opiekunów konkursu do pobrania zaświadczenia ze strony www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/protokol (login i hasło są takie same jak wcześniej).

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Zadania z etapu szkolnego

Aktualizacja: 25.11.2018

Zadania - etap szkolny:

Krakowska Matematyka 2018/2019

Aktualizacja: 20.01.2019

Zapraszamy w nowym roku szkolnym do udziału w konkursie organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 148 (G32) w Krakowie ul. Żabia 20.

Honorowy Patronat:

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tomasz Szemberg – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Vsevolod Vladimirov – Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek – teresasklepek@gmail.com

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „100 lat Polskiego Towarzystwa Matematycznego”

Etapy konkursu:

 • szkolny – 22 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
 • wojewódzki – 15 marca 2019 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce zostanie podane na stronie internetowej konkursu www.krakowskamatematyka.malopolska.pl, dojazd na koszt własny).

Uroczyste zakończenie 17 maja 2019 r. o 10:00 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

• Krakowska Matematyka • 2007-2019 •