Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2021/2022

Krakowska Matematyka 2021/2022 – Formularz zgłoszeniowy

Aktualizacja: 04.01.2022

Do 1 lutego 2022 Szkolny Koordynator Konkursu zgłasza szkołę przez formularz pod adresem: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/formularz
Kod dostępu do formularza jest w regulaminie.

Szkolny Koordynator Konkursu przekazuje uczniom informacje. Do 10 lutego przyjmuje podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych i wizerunku uczestników konkursu. Zgody przechowuje w szkole do końca XVI edycji (prawdopodobnie 27 VI 2022).

Krakowska Matematyka 2021/2022

Aktualizacja: 25.01.2022

Informacje o konkursie:

dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz snmkrak.blogspot.com

Konkurs objęli Honorowym Patronatem:

Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Andrzej Białkiewicz – Rektor Politechniki Krakowskiej
Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dyrekcja Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wojewoda Małopolski Marszałek Województwa Małopolskiego Prezydent Miasta Krakowa Małopolski Kurator Oświaty
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Rektor Politechniki Krakowskiej Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dyrekcja Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Instytut Matematyki
Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek – teresasklepek@gmail.com

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość wykazania się umiejętnościami matematycznymi uczniów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Kraków znany i nieznany”

Etapy konkursu:

  • szkolny – 10.02.2022 (45 minut) – w macierzystej szkole, początek konkursu 08:00,
  • wojewódzki – 25.03.2022 (75 minut) – w SP nr 148 oraz w SP nr 64 w Krakowie, początek konkursu 13:00

Regulamin konkursu:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

• Krakowska Matematyka • 2007-2022 •