Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2018/2019

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Laureaci i wyniki etapu wojewódzkiego

Aktualizacja: 23.04.2019

Podsumowanie konkursu "Krakowska Matematyka 2018/2019" będzie w piątek 17 maja 2019 r. o godzinie 10:00
w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie ul. Łokietka 60.

Laureaci:

Wyniki etapu wojewódzkego:

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Etap wojewódzki – zadania

Aktualizacja: 10.04.2019

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do etapu wojewódzkiego. Za opiekę, jaką sprawowali w czasie konkursu. A szczególnie za pracę w Komisjach Nadzorujących i sprawdzanie prac uczniów.
Jeżeli mają Państwo uwagi dotyczące konkursu, to prosimy o mail na adres teresasklepek@gmail.com

Zadania z etapu wojewódzkego:

Przepraszamy wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego konkursu za literówki w zadaniu 8.
Zamiast wyrazu „przez” w dwóch przypadkach powinno być „przed”.

Odpowiedzi do zadań z etapu wojewódzkego:

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Etap wojewódzki (15 marca 2019 g. 13:00) – informacje

Aktualizacja: 20.01.2019

Listy z przydziałem do szkół

Informacja dla uczestników etapu wojewódzkiego

Bardzo prosimy, aby uczestnicy konkursu zabrali ze sobą: legitymację, obuwie zamienne i przybory: linijkę, ekierkę, kątomierz, cyrkiel oraz piśmiennicze: ołówek, gumkę, długopis lub pióro.

Prosimy o przyjście do szkół około 12:30-12:40 (wcześniej w szkołach są lekcje).

Prosimy o przekazanie uczniom, że w zadaniach otwartych trzeba uzasadnić odpowiedzi i zapisać wykonane obliczenia, a w metodzie „prób i błędów”, nie powinno się przekreślać „prób”, ale skomentować, dlaczego są odrzucane.

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

Aktualizacja: 19.12.2018

Do etapu wojewódzkego zakwalifikowali się uczniowie, którzy po weryfikacji uzyskali:
w klasie 4 - co najmniej 13 punktów
w klasie 5 - co najmniej 19 punktów
w klasie 6 - co najmniej 16 punktów

Listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkego:

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Informacje po etapie szkolnym

Aktualizacja: 04.12.2018

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu „Krakowska Matematyka 2018/2019” i uczniom za liczny udział.

Zachęcamy Szkolnych Opiekunów konkursu do pobrania zaświadczenia ze strony www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/protokol (login i hasło są takie same jak wcześniej).

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Zadania z etapu szkolnego

Aktualizacja: 25.11.2018

Zadania - etap szkolny:

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Informacje

Aktualizacja: 30.09.2018

Informacje o konkursie:

dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz snmkrak.blogspot.com

Regulamin konkursu:

Krakowska Matematyka 2018/2019

Aktualizacja: 20.01.2019

Zapraszamy w nowym roku szkolnym do udziału w konkursie organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 148 (G32) w Krakowie ul. Żabia 20.

Honorowy Patronat:

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tomasz Szemberg – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Vsevolod Vladimirov – Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek – teresasklepek@gmail.com

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „100 lat Polskiego Towarzystwa Matematycznego”

Etapy konkursu:

  • szkolny – 22 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
  • wojewódzki – 15 marca 2019 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce zostanie podane na stronie internetowej konkursu www.krakowskamatematyka.malopolska.pl, dojazd na koszt własny).

Uroczyste zakończenie 17 maja 2019 r. o 10:00 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

• Krakowska Matematyka • 2007-2019 •