Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2017/2018

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Ocenianie i przesyłanie prac uczniów

Aktualizacja: 03.12.2017

Protokół

Opiekun wypełnia protokół elektroniczny na stronie www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/protokol
Po wypełnieniu protokołu Opiekun może pobrać zaświadczenie.

Przesyłanie prac uczniów

Klasa 4 – przesyłamy prace od 17 punktów, klasa 5 – od 16 punktów, oraz klasa 6 – od 18 punktów.
Jeśli przesyłamy prace uczniów, protokół elektroniczny trzeba wydrukować ze strony i po podpisaniu dołączyć.
Na kopertach prosimy dopisać „Krakowska Matematyka 2017/2018” oraz ID (numer zgłoszenia).

Prosimy, aby protokół z pracami uczniów spełniającymi kryterium wysłać najpóźniej 5 grudnia.

Jeśli w szkole żaden z uczniów nie uzyskał 60% punktów możliwych do uzyskania, czyli w klasie 4 – 17 punktów, w klasie 5 – 16 punktów, oraz w klasie 6 – 18 punktów, nie trzeba wysyłać protokołu pocztą. Prosimy tylko o wypełnienie protokołu elektronicznego.

Uwagi do oceniania zadań

Klasa 5
zadanie 13 - jeśli uczeń poda tylko nazwę kąta - rozwarty lub wklęsły, zamiast miary kąta, przyznajemy 1 punkt.

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Zadania z etapu szkolnego

Aktualizacja: 03.12.2017

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Etap szkolny (30.11.2017)

Aktualizacja: 30.11.2017

Instrukcja na etap szkolny

Zadania

Dane do pobierania zadań zostały wysłane na adres e-mail Opiekuna lub szkoły (w zależności od wyboru przy zgłoszeniu). Gdyby informacje nie dotarły, prosimy o informację na adres teresasklepek@gmail.com.
Prosimy również o sprawdzenie czy e-mail nie trafił do folderów Spam, Śmieci, Oferty itp.

Zadania trzeba skserować dla każdego uczestnika etapu szkolnego (można dwustronnie) i opieczętować pieczątką szkoły na pierwszej stronie.

Prosimy, aby przekazać uczniom, że jeśli rozwiązują zadanie metodą prób i błędów, to nie powinni skreślać prób, ale napisać obok komentarz np. „źle” lub „nie są spełnione warunki”. Nie uznajemy za pełną metodę jednego sprawdzenia prawidłowego wyniku. Uczeń powinien sprawdzić inne możliwości, które nie spełniają warunków zadania lub wykazać, że nie ma innych rozwiązań.

Kryteria będą dostępne tam gdzie zadania od 30 listopada po godz. 12.

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Zmiana terminu etapu szkolnego

Aktualizacja: 24.10.2017

Etap szkolny - 30.11.2017

Na prośbę wielu nauczycieli termin etapu szkolnego konkursu Krakowska Matematyka został przełożony na czwartek 30 listopada 2017 r.

Informacje

Aktualizacja: 13.10.2017

Biuletyn OK SNM

Warto sprawdzić, co OK SNM proponuje na ten rok szkolny dla nauczycieli i uczniów. Informacje są w biuletynie na stronie: snmkrak.blogspot.com

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Oświadczenie

Aktualizacja: 01.10.2017

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W pliku są przygotowane oświadczenia dla 4 uczniów. Podpisane przez rodzica oświadczenie, prosimy przechować w szkole z innymi dokumentami konkursowymi do końca czerwca 2018 r. Nie trzeba ich przesyłać do organizatorów.

Krakowska Matematyka 2017/2018

Aktualizacja: 10.09.2017

Zapraszamy w nowym roku szkolnym do udziału w konkursie organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 148 (G32) w Krakowie ul. Żabia 20.

Honorowy Patronat:

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tomasz Szemberg – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek – teresasklepek@gmail.com

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Wolność zaczęła się w Krakowie”

został wybrany w związku z uchwałą naszego Parlamentu z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

Etapy konkursu:

  • szkolny – 30 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
  • wojewódzki – 23 marca 2018 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce zostanie podane na stronie internetowej konkursu www.krakowskamatematyka.malopolska.pl, dojazd na koszt własny).

Uroczyste zakończenie 16 maja 2018 r. o 10:00 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

Zgłoszenia szkoły do 30 października 2017 r. (termin przedłużony do 19.11.2017)

Szkolny Opiekun Konkursu wyznaczony przez Dyrektora Szkoły zgłasza szkołę wypełniając formularz pod adresem: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/formularz
Hasło do formularza: km2018

Zgłoszenie zawiera:

  • nazwę i dokładny adres Szkoły z telefonem i adresem e-mail
  • imię i nazwisko Dyrektora Szkoły
  • imię i nazwisko Szkolnego Opiekuna Konkursu oraz jego e-mail

Informacje o konkursie:

dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz snmkrak.blogspot.com

Regulamin konkursu:

• Krakowska Matematyka • 2007-2017 •