Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2018/2019

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Informacje po etapie szkolnym

Aktualizacja: 04.12.2018

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu „Krakowska Matematyka 2018/2019” i uczniom za liczny udział.

Zachęcamy Szkolnych Opiekunów konkursu do pobrania zaświadczenia ze strony www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/protokol (login i hasło są takie same jak wcześniej).

Dziękujemy Panu prof. nadzw. UEK dr hab. Robertowi Wojciechowi Włodarczykowi za uwagę dotyczącą zadania 11 w klasie 4.
W treści zadania 11 dla klasy 4 była pomyłka redakcyjna, za którą przepraszamy. W związku z tym prosimy o przesłanie pocztą do Komitetu Organizacyjnego (Szkoła Podstawowa nr 148 w Krakowie ul. Żabia 20; 30-809 Kraków) również prac tych uczniów z klasy 4, którzy uzyskali 13 punktów i 14 punktów.

Ogłoszenie listy uczestników etapu wojewódzkiego i miejsca ich przeprowadzenia będzie na stronie internetowej 19 grudnia 2018 r.

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Protokół z etapu szkolnego

Aktualizacja: 25.11.2018

Protokół elektroniczny jest do wypełnienia na stronie: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/protokol
Po wypełnieniu protokołu, Opiekun może pobrać zaświadczenie z tej samej strony (po 28 XI).

Przesyłanie prac uczniów

Klasa 4 – przesyłamy prace od 15 punktów, klasa 5 – od 16 punktów, oraz klasa 6 – od 15 punktów.

Jeśli przesyłamy prace uczniów, protokół elektroniczny trzeba wydrukować ze strony i po podpisaniu dołączyć. Prosimy o dostarczenie go wraz z pracami uczniów, którzy zostali podkreśleni w protokole:

  • pocztą do Komitetu Organizacyjnego – Szkoła Podstawowa nr 148 w Krakowie ul. Żabia 20; 30-809 Kraków
  • lub osobiście do SP nr 148 (adres j.w.) albo do SP nr 64 w Krakowie ul. Sadzawki 1; 31-465 Kraków.

Na kopertach prosimy dopisać „Krakowska Matematyka 2018/2019” oraz ID (numer zgłoszenia).

Jeśli w szkole nie ma ani jednej pracy do przesłania, wystarczy wypełnienić protokół elektroniczny na stronie.
Nie trzeba go drukować i przesyłać pocztą.

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Propozycje modyfikacji oceniania

Aktualizacja: 25.11.2018

Dziękujemy za przesłanie uwag: pani Joannie Kwaterze, pani Joannie Jodłowskiej i panu Tadeuszowi Foltynowi.

Klasa 5

Klasa 6

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Zadania z etapu szkolnego

Aktualizacja: 25.11.2018

Zadania - etap szkolny:

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Etap szkolny (22.11.2018) – Informacje

Aktualizacja: 12.11.2018

Etap szkolny konkursu odbędzie się w czwartek 22 listopada 2018 r. o godzinie 8:00.
Po czynnościach organizacyjnych, na rozwiązanie wszystkich zadań jest 60 minut.

Instrukcja dla Opiekuna Konkursu jest do pobrania z oddzielnej strony. Dane do logowania zostały przesłane na adres e-mail Opiekuna lub na e-mail szkoły (w zależności od wyboru w formularzu zgłoszeniowym). Gdyby nie dostali Państwo e-maila z loginem i hasłem, prosimy sprawdzić foldery: śmieci, spam, oferty itp. Albo prosimy napisać na adres teresasklepek@gmail.com

Prosimy, aby przekazać uczniom, że jeśli rozwiązują zadanie metodą prób i błędów, to nie powinni skreślać prób, ale napisać obok komentarz np. „źle” lub „nie są spełnione warunki”. Nie uznajemy za pełną metodę jednego sprawdzenia prawidłowego wyniku. Uczeń powinien sprawdzić inne możliwości, które nie spełniają warunków zadania lub wykazać, że nie ma innych rozwiązań.

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Formularz zgłoszeniowy

Aktualizacja: 24.09.2018

Formularz do zgłaszania szkół jest dostępny do 29 pażdziernika 2018 (przedłużone do 6 listopada) pod adresem: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/formularz

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W pliku są przygotowane oświadczenia dla 4 uczniów. Podpisane przez rodzica oświadczenie, prosimy przechować w szkole z innymi dokumentami konkursowymi do końca czerwca 2019 r. Nie trzeba ich przesyłać do organizatorów.

Krakowska Matematyka 2018/2019 – Informacje

Aktualizacja: 30.09.2018

Informacje o konkursie:

dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz snmkrak.blogspot.com

Regulamin konkursu:

Krakowska Matematyka 2018/2019

Aktualizacja: 24.09.2018

Zapraszamy w nowym roku szkolnym do udziału w konkursie organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 148 (G32) w Krakowie ul. Żabia 20.

Honorowy Patronat:

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek – teresasklepek@gmail.com

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „100 lat Polskiego Towarzystwa Matematycznego”

Etapy konkursu:

  • szkolny – 22 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
  • wojewódzki – 15 marca 2019 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce zostanie podane na stronie internetowej konkursu www.krakowskamatematyka.malopolska.pl, dojazd na koszt własny).

Uroczyste zakończenie 15 maja 2019 r. o 10:00 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

• Krakowska Matematyka • 2007-2018 •