Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2018/2019

Krakowska Matematyka 2018/2019 - Formularz zgłoszeniowy

Aktualizacja: 23.08.2018

Wkrótce zostanie uruchomiony formularz do zgłaszania szkół na tej stronie (www.krakowskamatematyka.malopolska.pl)

Krakowska Matematyka 2018/2019

Aktualizacja: 23.08.2018

Informacje o konkursie:

dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz snmkrak.blogspot.com

Regulamin konkursu:

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Informacje

Aktualizacja: 11.06.2018

Konkurs jest organizowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

W procesie rekrutacji do liceum ogólnokształcącego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020, wszystkim laureatom konkursu Krakowska Matematyka przysługują 2 punkty. Konkurs organizowany jest z zastosowaniem Prawa Oświatowego poz. 60 Dz.U.2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku i rozporządzeń w sprawie organizacji olimpiad, konkursów i turniejów. Uprawnienia laureatów i finalistów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (…) (Dz.U. poz 586).

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Oświadczenie

Aktualizacja: 01.10.2017

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W pliku są przygotowane oświadczenia dla 4 uczniów. Podpisane przez rodzica oświadczenie, prosimy przechować w szkole z innymi dokumentami konkursowymi do końca czerwca 2018 r. Nie trzeba ich przesyłać do organizatorów.

Krakowska Matematyka 2017/2018

Aktualizacja: 10.09.2017

Zapraszamy w nowym roku szkolnym do udziału w konkursie organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 148 (G32) w Krakowie ul. Żabia 20.

Honorowy Patronat:

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tomasz Szemberg – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Vsevolod Vladimirov – Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek – teresasklepek@gmail.com

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Wolność zaczęła się w Krakowie”

został wybrany w związku z uchwałą naszego Parlamentu z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

Etapy konkursu:

  • szkolny – 30 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
  • wojewódzki – 23 marca 2018 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce zostanie podane na stronie internetowej konkursu www.krakowskamatematyka.malopolska.pl, dojazd na koszt własny).

Uroczyste zakończenie 16 maja 2018 r. o 10:00 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

Informacje o konkursie:

dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz snmkrak.blogspot.com

Regulamin konkursu:

• Krakowska Matematyka • 2007-2018 •