Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2020/2021

Krakowska Matematyka 2020/2021 – Po etapie wojewódzkim

Aktualizacja: 09.09.2021

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zorganizowanie etapu wojewódzkiego konkursu
Krakowska Matematyka 2021.

Nauczycieli, którzy chcieliby sprawdzać prace uczniów, prosimy o mail na adres teresasklepek@gmail.com
Prace będziemy sprawdzać 16, 17 i 20 września.

Wyniki etapu wojewódzkiego będą 27 września 2021 r. na stronie internetowej: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl

Wgląd do prac będzie możliwy w dniu 28 września 2021 r. (17:00 – 19:00)
w Szkole Podstawowej nr 148 ul. Żabia 20 w Krakowie.

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej 4 października 2021 r.

Podsumowanie konkursu planujemy w październiku lub listopadzie.

Krakowska Matematyka 2020/2021 – Etap wojewódzki – przesyłanie prac

Aktualizacja: 08.09.2021

Szkolny Koordynator Konkursu przesyła prace uczniów wraz z brudnopisami i wypełnionym protokołem po konkursie czyli 9 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 148 w Krakowie
ul. Żabia 20, 30-809 Kraków
z dopiskiem Krakowska Matematyka 2021 ID (ID Szkoły)

W protokole można wpisać obecną klasę (lub poprzednią lub np 5 dawniej 4).

Krakowska Matematyka 2020/2021 – Etap wojewódzki (9 września 2021)

Aktualizacja: 05.09.2021

Regulamin konkursu (zaktualizowany 02.09.2021):

Informacje dla uczestników

Krakowska Matematyka 2020/2021 – Zakwalifikowani uczniowie do etapu wojewódzkego

Aktualizacja: 16.06.2021

Po weryfikacji prac, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie z klasy:
- czwartej, którzy uzyskali co najmniej 15 punktów,
- piątej, którzy uzyskali co najmniej 10 punktów,
- szóstej, którzy uzyskali co najmniej 15 punktów.

Gratulujemy i życzymy jak najlepszych wyników na następnym etapie.

Listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkego:

Krakowska Matematyka 2020/2021 – Zadania z etapu szkolnego

Aktualizacja: 07.06.2021

Zadania z etapu szkolnego

Krakowska Matematyka 2020/2021

Aktualizacja: 13.01.2021

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Szkolę Podstawową nr 148 w Krakowie ul. Żabia 20.

Informacje o konkursie:

dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz snmkrak.blogspot.com

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek – teresasklepek@gmail.com

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość wykazania się umiejętnościami matematycznymi uczniów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Zgłoszenia szkoły do 4 marca 2021 r.

Szkolny Koordynator Konkursu wyznaczony przez Dyrektora Szkoły zgłasza szkołę wypełniając formularz pod adresem: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/formularz

Regulamin konkursu (zaktualizowany 02.09.2021):

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

• Krakowska Matematyka • 2007-2021 •