Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2023/2024

Krakowska Matematyka 2023/2024 – Formularz zgłoszeniowy

Aktualizacja: 17.09.2023

Formularz do zgłaszania szkół jest dostępny do 10 listopada 2023 pod adresem: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/formularz
Hasło do formularza jest w regulaminie.

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W pliku są przygotowane oświadczenia dla 2 uczniów. Podpisane przez rodzica oświadczenie, prosimy przechować w szkole z innymi dokumentami konkursowymi do końca czerwca 2024 r. Nie trzeba ich przesyłać do organizatorów.

Krakowska Matematyka 2023/2024

Aktualizacja: 04.09.2023

Zapraszamy uczniów klas V i VI do udziału w osiemnastej edycji konkursu Krakowska Matematyka 2023/2024.
Szczegóły są w regulaminie.

Regulamin konkursu:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zadania z poprzednich lat są w zakładce: Poprzednie edycje KM

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Informacje po konkursie

Aktualizacja: 14.06.2023

Gratulujemy laureatom i ich Nauczycielom.
Tytuł laureata uzyskało 20 uczniów z poziomu klas piątych i 26 uczniów z poziomu klas szóstych.

Laureaci poprzednich edycji, kończący w tym roku szkolnym klasę ósmą za wpis na świadetwie otrzymują 2 punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Tytuł finalisty otrzymało 28 uczestników z poziomu klas piątych oraz 47 uczestników z poziomu klas szóstych.

Szkoły, które zdobyły puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty:

  1. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
  3. Szkoła Podstawowa Wierchy Fundacji Sternik-Kraków w Krakowie

Szkolni Koordynatorzy mogą pobrać ze strony konkursu (strona z protokołem) dyplomy dla finalistów i uczestników etapu wojewódzkiego oraz zaświadczenia nauczycieli.
Jeśli ktoś nie pamięta loginu lub hasła do strony z protokołami, to prosimy o mail na adres teresasklepek@gmail.com i podanie ID lub nazwy szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację konkursu. Nauczycielom, którzy przygotowali uczestników XVII edycji. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie i motywowanie Swoich Dzieci w trakcie konkursu.

Zapraszamy Nauczycieli do współpracy. Chętni mogą się przyłączyć online już 28 czerwca 2023.
Prosimy o mail na adres teresasklepek@gmail.com

Sprawozdanie

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Laureaci etapu wojewódzkiego

Aktualizacja: 15.05.2023

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Wyniki etapu wojewódzkiego

Aktualizacja: 14.04.2023

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Informacje po etapie wojewódzkim

Aktualizacja: 26.03.2023

Wyniki

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom pracującym w Komisjach Nadzorujących w czasie etapu wojewódzkiego, wszystkim Nauczycielom, którzy przygotowali uczestników konkursu oraz sprawowali nad nimi opiekę. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie i motywowanie Swoich Dzieci w trakcie przygotowania do konkursu.

Dziękujemy wszystkim Dyrektorom i Nauczycielom oraz uczniom zaangażowanym w organizację etapu wojewódzkiego konkursu.

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Etap wojewódzki – zadania

Aktualizacja: 07.05.2023

Zadania – Etap wojewódzki

Kryteria do zadań – Etap wojewódzki

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Etap wojewódzki (24 marca 2023)

Aktualizacja: 13.03.2023

Informacje dla uczestników

Prosimy, aby uczestnicy konkursu zabrali ze sobą: legitymację, obuwie zamienne i przybory: linijkę, ekierkę, kątomierz, cyrkiel oraz ołówek, gumkę, długopis lub pióro.

Prosimy o przyjście do szkół około 12:30 – 12:40 (wcześniej w szkołach są lekcje).
Rejestrację zaczynamy o 12:30.

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Etap wojewódzki (24 marca 2023)

Aktualizacja: 19.03.2023

Etap wojewódzki będzie w piątek 24 marca 2023 r. o godzinie 13:00 w czterech szkołach.

1)SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów
ul. Żabia 20, Kraków 30-809
Lista szkół przydzielonych do SP nr 148
Lista uczniów przydzielonych do SP nr 148
Mapy Google Jakdojade.pl
2)Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Sadzawki 1, Kraków 31-465
Lista szkół przydzielonych do SP nr 64
Lista uczniów przydzielonych do SP nr 64
Mapy Google Jakdojade.pl
3)Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krakowie (SP nr 47)
ul. Myśliwska 64, Kraków 30-718
Lista szkół przydzielonych do SP nr 47
Lista uczniów przydzielonych do SP nr 47
Mapy Google Jakdojade.pl
4)Szkoła Podstawowa im. Partyzantów w Lipniku
Lipnik 14, 32–412 Wiśniowa
Lista szkół przydzielonych do SP w Lipniku
Lista uczniów przydzielonych do SP w Lipniku
Mapy Google

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Wyniki z etapu szkolnego

Aktualizacja: 15.12.2022

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie z poziomu klas 6 od 13 punktów (115 uczniów), a z poziomu klas 5 od 15 punktów (czyli 2 uczniów z klasy 3, 5 uczniów z klas 4 i 138 uczniów z klas 5).

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Zadania

Aktualizacja: 10.12.2022

Zadania z etapu szkolnego:

Odpowiedzi do zadań z etapu szkolnego:

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Dyplomy i protokoły

Aktualizacja: 27.11.2022

Link umożliwiający wypełnienie protokołu z etapu szkolnego został wysłany w mailu z loginem i hasłem do zadań.

Koordynatorzy, którzy wypełnili protokół mogą pobrać imienne dyplomy dla uczniów uczestniczących w etapie szkolnym konkursu i zaświadczenia dla nauczycieli. Prosimy, aby sprawdzić, czy nie ma literówek w nazwiskach.

Prosimy, aby dyplomy dla uczniów opieczętować pieczątką szkoły i poprosić Dyrekcję Szkoły o pieczątkę i podpis.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zorganizowanie etapu szkolnego, sprawdzenie prac i przesłane uwagi.

Krakowska Matematyka 2022/2023

Aktualizacja: 01.11.2022

Zapraszamy uczniów klas V i VI do udziału w siedemnastej edycji konkursu Krakowska Matematyka 2022/2023.

Szczegóły są w regulaminie.

Regulamin konkursu:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zadania z poprzednich lat są w zakładce: Poprzednie edycje KM.

Konkurs objęli Honorowym Patronatem:

Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Andrzej Białkiewicz – Rektor Politechniki Krakowskiej
Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wojewoda Małopolski Marszałek Województwa Małopolskiego Prezydent Miasta Krakowa Małopolski Kurator Oświaty
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Rektor Politechniki Krakowskiej Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

• Krakowska Matematyka • 2007-2023 •