Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2022/2023

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Dyplomy i protokoły

Aktualizacja: 27.11.2022

Link umożliwiający wypełnienie protokołu z etapu szkolnego został wysłany w mailu z loginem i hasłem do zadań.

Koordynatorzy, którzy wypełnili protokół mogą pobrać imienne dyplomy dla uczniów uczestniczących w etapie szkolnym konkursu i zaświadczenia dla nauczycieli. Prosimy, aby sprawdzić, czy nie ma literówek w nazwiskach.

Prosimy, aby dyplomy dla uczniów opieczętować pieczątką szkoły i poprosić Dyrekcję Szkoły o pieczątkę i podpis.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zorganizowanie etapu szkolnego, sprawdzenie prac i przesłane uwagi.

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Etap szkolny – uwagi do zadań

Aktualizacja: 19.11.2022

Przepraszamy za błędy:

Klasa 5

zadanie 5 – rok śmierci M. Kopernika to 1543 (błąd w trzeciej kolumnie w klucza)
zadanie 8 – odpowiedź poprawna to 125 groszy miało wartość 375 szelągów.

Klasa 6

suma punktów to 22 punkty

Z obu poziomów prosimy o przesłanie prac, za które uczniowie uzyskali co najmniej 12 punktów.

Jeżeli żaden z uczniów nie uzyskał 12 punktów, to nie trzeba przesyłać protokołu pocztą na adres biura w SP 148 w Krakowie.

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Etap szkolny (17.11.2022)

Aktualizacja: 16.11.2022

Prosimy o przesłanie jednego lub dwóch zdjęć z etapu szkolnego na adres: teresasklepek@gmail.com

Informacje dla uczniów

Krakowska Matematyka 2022/2023 – Formularz zgłoszeniowy

Aktualizacja: 22.09.2022

Formularz do zgłaszania szkół był dostępny do 10 listopada 2022.

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W pliku są przygotowane oświadczenia dla 2 uczniów. Podpisane przez rodzica oświadczenie, prosimy przechować w szkole z innymi dokumentami konkursowymi do końca czerwca 2023 r. Nie trzeba ich przesyłać do organizatorów.

Krakowska Matematyka 2022/2023

Aktualizacja: 01.11.2022

Zapraszamy uczniów klas V i VI do udziału w siedemnastej edycji konkursu Krakowska Matematyka 2022/2023.

Szczegóły są w regulaminie.

Regulamin konkursu:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zadania z poprzednich lat są w zakładce: Poprzednie edycje KM.

Konkurs objęli Honorowym Patronatem:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Andrzej Białkiewicz – Rektor Politechniki Krakowskiej
Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Marszałek Województwa Małopolskiego Prezydent Miasta Krakowa Małopolski Kurator Oświaty
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Rektor Politechniki Krakowskiej Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

• Krakowska Matematyka • 2007-2022 •