Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2016/2017

Krakowska Matematyka 2016/2017 - Formularz zgłoszeniowy

Aktualizacja: 12.09.2016

Formularz zgłoszeniowy jest zamieszczony pod adresem: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/formularz

Hasło do formularza: km2017

Krakowska Matematyka 2016/2017 - Oświadczenie

Aktualizacja: 12.09.2016

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W pliku są przygotowane oświadczenia dla 4 uczniów. Podpisane przez rodzica oświadczenie, prosimy przechować w szkole z innymi dokumentami konkursowymi do końca czerwca 2017 r. Proszę nie przesyłać ich do organizatorów.

Krakowska Matematyka 2016/2017

Aktualizacja: 25.09.2016

Zapraszamy do udziału w jedenastej edycji konkursu!

Konkurs Krakowska Matematyka jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w ZSOI Nr 4 w Krakowie ul. Żabia 20.

Konkurs objęli Honorowym Patronatem:

Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa,
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego,
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek.

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Nad Wisłą”.

Zgłoszenia on-line do 7 listopada 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy jest zamieszczony pod adresem: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/formularz
Hasło do formularza: km2017

Regulamin konkursu:

• Krakowska Matematyka • 2007-2016 •