Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2017/2018

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Formularz zgłoszeniowy

Aktualizacja: 29.10.2017

Formularz zgłoszeniowy jest zamieszczony pod adresem: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/formularz

Hasło do formularza: km2018

Po wypełnieniu formularza, prosimy sprawdzić czy szkoła została dodana do listy szkół. W ciągu kilkudziesięciu minut na podany w zgłoszeniu adres e-mail Opiekuna powinno być wysłane potwierdzenie zgłoszenia. Jeżeli szkoły nie ma na liście, lub nie przyszło potwierdzenie, prosimy o kontakt na adres: teresasklepek@gmail.com

Termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do 19.11.2017.

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Zmiana terminu etapu szkolnego

Aktualizacja: 24.10.2017

Etap szkolny - 30.11.2017

Na prośbę wielu nauczycieli termin etapu szkolnego konkursu Krakowska Matematyka został przełożony na czwartek 30 listopada 2017 r.

Informacje

Aktualizacja: 13.10.2017

Biuletyn OK SNM

Warto sprawdzić, co OK SNM proponuje na ten rok szkolny dla nauczycieli i uczniów. Informacje są w biuletynie na stronie: snmkrak.blogspot.com

Krakowska Matematyka 2017/2018 - Oświadczenie

Aktualizacja: 01.10.2017

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W pliku są przygotowane oświadczenia dla 4 uczniów. Podpisane przez rodzica oświadczenie, prosimy przechować w szkole z innymi dokumentami konkursowymi do końca czerwca 2018 r. Nie trzeba ich przesyłać do organizatorów.

Krakowska Matematyka 2017/2018

Aktualizacja: 10.09.2017

Zapraszamy w nowym roku szkolnym do udziału w konkursie organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 148 (G32) w Krakowie ul. Żabia 20.

Honorowy Patronat:

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tomasz Szemberg – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek – teresasklepek@gmail.com

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Wolność zaczęła się w Krakowie”

został wybrany w związku z uchwałą naszego Parlamentu z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

Etapy konkursu:

  • szkolny – 30 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
  • wojewódzki – 23 marca 2018 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce zostanie podane na stronie internetowej konkursu www.krakowskamatematyka.malopolska.pl, dojazd na koszt własny).

Uroczyste zakończenie 16 maja 2018 r. o 10:00 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

Zgłoszenia szkoły do 30 października 2017 r. (termin przedłużony do 19.11.2017)

Szkolny Opiekun Konkursu wyznaczony przez Dyrektora Szkoły zgłasza szkołę wypełniając formularz pod adresem: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/formularz
Hasło do formularza: km2018

Zgłoszenie zawiera:

  • nazwę i dokładny adres Szkoły z telefonem i adresem e-mail
  • imię i nazwisko Dyrektora Szkoły
  • imię i nazwisko Szkolnego Opiekuna Konkursu oraz jego e-mail

Informacje o konkursie:

dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz snmkrak.blogspot.com

Regulamin konkursu:

• Krakowska Matematyka • 2007-2017 •